מגזין הכל זהב, גיליון 2, אוקטובר 2015
מגזין הכל זהב, גיליון 1, מרץ 2015