הכל זהב מגזין 22, מרץ 2024
הכל זהב , מגזין 21 , יולי 2023
הכל זהב , גיליון 20 , ינואר 2023
מגזין הכל זהב, גיליון 19, יולי 2022
מגזין הכל זהב, גיליון 18, פברואר 2022
מגזין הכל זהב, גיליון 17, אוגוסט 2021
מגזין הכל זהב, גיליון 16, פברואר 2021
מגזין הכל זהב, גיליון 15, אוגוסט 2020
מגזין הכל זהב, גיליון 14, דצמבר 2019
מגזין הכל זהב, גיליון 13, יוני 2019